Lang erfaring og bred kompetanse

Derome er en ledende aktør på takstoler i tre

Med markedets beste tekniske utrustning og stordriftsfordeler kan vi tilby svært kostnadseffektive løsninger.

Vi produserer takstoler til småhus, boligblokker, landbruksbygg og haller. Vi leverer også treknekter til forskaling av infrastrukturprosjekter. Mange års erfaring fra konstruksjon og produksjon gjør oss til en partner med bred kompetanse når det gjelder helhetsløsninger.  Allerede på et tidlig trinn i prosessen bistår våre medarbeidere med råd for å finne den løsningen som passer best for deg.

VÅRE STYRKER - DINE FORDELER

• Stordriftsfordeler - lave produksjonskostnader.
• Markedsledende - synergieffekter for deg.
• Økonomisk styrke - langsiktig trygghet.
• Store spennvidder i ett stykke - lavere totalkostnad, mer stabil konstruksjon, kortere byggetid.
• Helhetsløsninger - kostnadseffektivt.
• Lang erfaring og bred kompetanse.
• Konsulenthjelp i tidlige faser.
• Sikker tilgang på råvare av høy kvalitet.
• PEFC-sertifisert virke
• Markedets beste tekniske utrustning.
• CE-merking av takstoler
• Sentral godkjenning tiltaksklasse 2
• Registrert som leverandør i StartBANK.
• Medlem av Norske Takstolprodusenters Forening, NTF