Miljø i fokus

Miljøbevissthet i fokus

Ved å velge tre fremfor andre byggematerialer bidrar vi sammen til et bærekraftig samfunn. Skogen er en del av løsningen på klimaspørsmålet og en hjørnestein hvis klimaarbeidet skal lykkes.

SKOGBRUKET HAR EN LANG TRADISJON OG DRIVES FORNUFTIG
 Derome-gruppen har en egen innkjøpsvirksomhet for tømmer til sagbrukene våre og trevarene bruker i produktene dine. Det plantes alltid nytt – mer enn det som avvirkes – slik at det oppnås en bærekraftig utvikling for skogbruket. Forskning viser klart og tydelig at tre i rammematerialer er å foretrekke sett fra et miljøsynspunkt – delvis fordi skogen tar opp mer karbondioksid enn den slipper ut, og delvis på grunn av at treet fremdeles lagrer karbondioksid etter hogst. Skogen er bra for klimaet!

TO TONN MINDRE KARBONDIOKSID PER KUBIKKMETER TREVIRKE
Å bygge i tre er bra for miljøet. Samtidig som du holder energiforbruket nede, bevares karbonet i treet gjennom hele levetiden. Ifølge forskningsdata reduseres nettoutslippet av karbondioksid med to tonn per anvendt kubikkmeter trevare hvis du velger en treramme i stedet for betong. Enkelt forklart er energiforbruket ved fremstilling betydelig lavere, og treet binder karbondioksid. Sammenlignet med stål, er effekten enda større. Tre er bra for miljøet!

vitsippa_skog_1.jpg