Medlem i NTF

Medlem av Norske Talstolsprodusenters Forening, NTF

OM NTF
Norske Takstolprodusenters Forening (NTF) er en bransjeforening med 51 medlemsbedrifter og står i dag for rundt 95 % av all takstolproduksjonen i Norge. Det blir produsert ca. 865.000 enhetstakstoler per år, som er en takstol med spennvidde 7,5 m. Med disse takstolene kunne vi ha bygget tak over hele E-6 fra Oslo til Trondheim, inkludert de 4 feltene mellom Oslo og Hamar.
   
Foreningen er inne i en meget aktiv periode med utvikling av løsninger for moderne bjelkelag med lange spennvidder og gode lyd- og brannegenskaper, detaljer for lavenergi- og passivhus, branndimensjonering av takstoler i større bygg og utvikling av rasjonelle, monteringsvennlige byggesystemer.

NTF samarbeider med Norsk Treteknisk Institutt og SINTEF Byggforsk.

www.takstol.com

NTF.JPG