26.10.2020

Vi søker byggingeniør-selgende konstruktør

Derome Takstolteknikk søker Byggingeniør – Selgende konstruktør på Minnesund.

Arbeidsoppgaver

Som selgende konstruktør på Derome Takstolteknikk jobber du i hovedsak med å lage konstruksjons- og produksjonstegninger, gjøre konstruksjonsberegninger og lage tilbudsgrunnlag i nært samarbeid med våre kunder. Dine arbeidsoppgaver består bl.a. av: 
-    Selge og konstruere takstoler/takkonstruksjoner og ferdigkappet byggkonstruksjon
-    Kalkulere
-    Samarbeide med plassjef – produksjon, transporter mm.

Du er kundens nærmeste kontakt og står for service og kvalitet, du jobber med teknisk salg og er et viktig ledd i den helhetlige kjeden i bedriften. Du kan også foreta kundebesøk når det er nødvendig.

Kvalifikasjoner

For å lykkes med jobben bør du være byggingeniør eller byggtekniker med gode kunnskaper i tre- og byggkonstruksjon, og vi ser gjerne at du har erfaring i å jobbe med datastøttet konstruksjon. Vi jobber i spesialprogrammet Pamir, og i dette programmet får du intern opplæring.

Arbeidet er selvstendig, og dette stiller krav til god initiativ- og samarbeidsevne.  I din rolle er det viktig at du er selvstendig, serviceinnrettet og har god evne til å prioritere. Du synes det er moro å gjøre forretninger og fremfor alt til å komme til avslutninger. En god kjennskap til bransjen og et bredt kontaktnett er avgjørende. Personlige egenskaper vurderes høyt.

Våre kjerneverdier drivkraft, enkelhet, langsiktighet og ansvarlighet er viktige verdier for deg.

Øvrig informasjon

Hos oss er medarbeiderne motoren, hjertet og hjernen i vår virksomhet!

Som ansatt hos Derome er du en del av en bedrift med stor drivkraft og fokus på tilvekst. Vi bidrar i fellesskap til en holdbar framtid når vi videreforedler produkter fra skogen til trevarer, biobrensel, byggemateriale, byggkomponenter og hus. Vi ligger i forkant av utviklingen av tre som det selvfølgelige byggematerialet for en klimasmart bolig og en holdbar samfunnsutvikling. Våre medarbeidere bidrar gjennom hele verdikjeden – fra skog til ferdig hus – med engasjement, kompetanse, prestisjeløshet og forretningsmessighet.

Hos oss vil vi at du utvikles, utfordres og oppmuntres. Derfor tilbyr vi deg et bra arbeidsklima med ledere som støtter og utfordrer deg, spennende og innovative prosjekter, mulighet til å planlegge din karriere og utvikles både i din rolle og innenfor konsernet, en trygg ansettelse og ikke minst en verden i stadig tilvekst.

Stillingen er permanent, på heltid og med tiltredning så snart som mulig. Plasseringssted er Minnesund.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med daglig leder Mats Lindblom på +47 950 03 793 eller plassjef Egil Solsrud på +47 97 56 41 34

Vi vil ha din søknad senest den 29. november og gjerne tidligere, da vi bruker løpende ansettelse i stillingene. Sendes til mats.lindblom@derome.no

Vi fraber oss vennligst direkte kontakt fra bemannings- og rekrutteringsforetak samt selgere av ytterligere jobbannonser.