07.04.2016

Skolstart för Derome Takstolsskola

I slutet av förra året beslutade Derome att starta upp en egen utbildning med inriktning mot takstolskonstruktion. Intresset har varit stort och utbildningen har nu startat igång med 13 deltagare, som parallellt med studierna arbetar i verksamheten.

Deromekoncernen fortsätter att växa och behovet av fler medarbetare med rätt kompetens är avgörande i takt med att hus- och inte minst trähusbyggnationen ökar. För Derome Träteknik, som är marknadsledande inom takstolar, växer volymerna och verksamheten fortsätter att expandera till fler orter i landet. Det ökade behovet av kompetenta medarbetare inom takstolskonstruktion var anledningen till att Derome valde att starta upp en egen utbildning för att snabbt lotsa in nya medarbetare i verksamheten.

Tidigare i veckan satte sig den första kullen i skolbänkarna och under det kommande året varvas studier i Derome med arbete på hemorten. Fokus under utbildningen är konstruktion och försäljning och samtliga kursdeltagare har en grundutbildning inom byggteknik. ”Erfarenhet och bakgrund bland deltagarna varierar”, säger Mats Lindblom, divisionschef för Derome Träteknik. ”Några har arbetat i många år inom byggteknik emedan de yngre deltagarna har begränsad arbetslivserfarenhet. Jag tycker att vi har fått ihop en bra första kull vad gäller bredd och engagemang”.

Kursdeltagarna kommer från hela landet och en av dem är Annika Lenz, som började som konstruktör för Derome med placering i Mjölby för en månad sedan. ”Jag har en teoretisk bakgrund med inriktning mot beräkning och byggkonstruktion. Under utbildningen ser jag fram emot att dels få en grundläggande genomgång av de system som används för att rita takstolar, dels praktisk tillämpning”.

Efter genomförd utbildning är målet att kursdeltagarna ska arbeta som säljare/konstruktörer inom sin säljregion. Inom ramen för utbildningen ligger en kurs som anordnas av STAK (Svenska Takstolsföreningen) där kursdeltagarna genomgår ett prov i Konstruktion Certifikat Nivå 1, framtaget av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.