Sammensatte gurter

  • Takkonstruksjon
  • Bjelkelag
  • Enkel innfestning
  • Sammensatte og ferdigkappet fra fabrikk 
  • Rasjonell og tidsbesparende konstruksjon


Sammensatte gurter egner seg godt for takkonstruksjoner med lite fall. Vil her kunne gjøre uthakk for sviller, utstikk, m.m ferdig på fabrikk. 

Sammensatte gurter_400x250.jpg