Gitterbjelker -
Konstruksjon for åpne bjelkelag

En rasjonell og tidsbesparende fagverks-konstruksjon

Gitterbjelker er en rasjonell og tidsbesparende fagverks-konstruksjon som passer bra til bjelkelag der man på en enkel og rasjonell måte kan trekke installasjoner i form av rør og ledninger.

Man unngår med det merkostnader til hulltakinger, ettersom gitterbjelken  er en åpen konstruksjon. Vi prosjekter og produserer gitterbjelker i høyde 396mm, 452mm og 500 mm og egner seg godt som bjelkelag der det stilles krav til lyd- og brannisolering.

Gitterbjelker har en høy bæreevne og klarer lengre spennvidder enn tradisjonelle bjelkelag. Bredden på 98 mm gjør bjelkene stabile, og innfestinger kan utføres på en rasjonell måte. Ettersom gitterbjelken er en konstruksjon som er bundet sammen med spikerplater så er formstabiliteten svært god. Det innebærer at man unngår oppretting av bjelkelag, samt at man unngår problemer i form av fuktbevegelser. Bjelkene fremstilles unikt for hvert objekt, noe som gjør at det er enkelt å foreta tilpasninger som f.eks. utsparing for dragere og utsparing for eventuelle bjelker som mellomopplegg.

Det innebærer at man på en god måte kan skjule bærende bjelker. Velger man gitterbjelker innebærer det totalt sett en høy kostnadseffektivitet i kombinasjon med en høy og jevn kvalitet.

For ytterligere informasjon, se også norsk typegodkjenning for tilsvarende fagverksbjelke iht. SINTEF Certification Nr. 20427.
Denne typegodkjenningen behandler egen-skaper som bæreevne, brannisolering og lydisolering.

Bjelkene kan benyttes til alle bygnings-kategorier, f.eks.
• Villaer
• Boligblokker
• Skoler/barnehager
• Kontorlokaler

deromebalken.jpg

OM GITTERBJELKER

GITTERBJELKER SOM
SKILLE MELLOM LEILIGHETER
Gode lyd- og sviktegenskaper sammen med god brannmotstand gjør at bjelkene egner seg godt som etasjeskiller mellom leiligheter.


PROSJEKTERING
Konstruksjon av gitterbjelker utføres av Derome for hvert enkelt prosjekt. Vi har en bred kunnskap og lang erfaring med trekonstruksjoner.

BRANNISOLERING
Ulike konstruksjonsalternativer kan gi bjelkelaget egenskaper som tilsvarer brannklasse REI60

LYDISOLERING
Ulike konstruksjonsalternativer kan gi bjelkelaget egenskaper som tilsvarer lydklasse C og B.

KVALITETSSYSTEM
Bærende konstruksjoner av tre med spikerplateforbindelse produseres etter standard EN14250. Standarden forutsetter at produsenten har et kvalitetssystem og at den blir overvåket av et eksternt kontrollorgan. Denne kontrollen utføres av Norsk Treteknisk Institutt. Systemet gir en CE-merking av bjelkene. Ved hvert prosjekt utføre